Πολιτική Απορρήτου - Galaxyportoheli

Πολιτική Απορρήτου

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει για όλες τις εγκαταστάσεις και τους ψηφιακούς τόπους του «Galaxy Hotel» που είναι ιδιοκτησίας του Galaxy ή διαχειρίζονται για λογαριασμό του Galaxy, σε σχέση με τις δραστηριότητες αυτού.
Oι όροι “Galaxy Hotel”, “Galaxy”, “we”, “us”, or “our” are mentioned in this Privacy Policy, they shall refer to “Δόμνα Τορτοπίδου μονοπρόσωπη ΙΚΕ”.
Η Δόμνα Τορτοπίδου μονοπρόσωπη ΙΚΕ είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων (με εξαίρεση συγκεκριμένες περιπτώσεις που ρητώς αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου) και η διεύθυνση επικοινωνίας της είναι η ακόλουθη: Πόρτο Χέλι, Κρανίδι, 21300, στο Πόρτο Χέλι.

 

Στο Galaxy Hotel, δεσμευόμαστε για το σεβασμό και την προστασία της ιδιωτικότητας σας, καθώς και την διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων. Το όραμα και ο στόχος μας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, πέραν των υψηλότερων προσδοκιών σας. Ως εκ τούτου, το Galaxy Hotel σεβόμενο το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων, ιδιαίτερα τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (GDPR) και τον Ελληνικό Νόμο Αρ. 4624/2019, σας παρέχει μια νόμιμη, δίκαιη και διαφανή πολιτική προκειμένου να σας ενημερώνει για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε και πώς η χρήση αυτών των πληροφοριών μπορεί να ωφελήσει την εμπειρία σας κατά την επίσκεψή σας στις εγκαταστάσεις μας ή/και online platforms.

 

Είμαστε προσηλωμένοι στην επίτευξη διαφάνειας όσον αφορά τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, γι’ αυτό και επιθυμούμε να σας παρέχουμε μέσω της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου πληροφορίες σχετικά με:
– τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και πώς τα χρησιμοποιούμε,
– το σκοπό επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και τη σχετική νομική βάση υπό την οποία επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα,
– τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

Μέσω της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου αποσκοπούμε να σας ενημερώσουμε διαφάνεια για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ωστόσο, καθώς οι δραστηριότητές μας και συνακόλουθα οι μορφές επεξεργασίας εξελίσσονται διαρκώς, ενδέχεται να περιλαμβάνονται στην παρούσα όλες μορφές επεξεργασίας. Σε περίπτωση που προστεθεί μια καινούρια μορφή επεξεργασίας, θα φροντίσουμε να επικαιροποιήσουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και, σε κάθε περίπτωση, θα σας παρέχουμε τις απαραίτητες πληροφορίες πριν από τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων.

ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ

Α. Πελάτες
Α.1. Δεδομένα που συλλέγονται κατά την κράτηση
Κρατήσεις μέσω της ιστοσελίδας μας:
Αν αποφασίσετε να κάνετε κράτηση μέσω της ιστοσελίδας μας, θα συλλέξουμε το ονοματεπώνυμο σας, τη διεύθυνση, πόλη, χώρα, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και όποιο ειδικό αίτημα μπορεί να έχετε, τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας σας (είδος κάρτας, αριθμός κάρτας, κωδικός ασφαλείας, ημερομηνία λήξης, στοιχεία κατόχου κάρτας), ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης καθώς και στοιχεία πτήσης σε περίπτωση αιτήματος μεταφοράς σας από και προς το αεροδρόμιο.

 

Φόρμα κράτησης:
Αν επικοινωνήσετε μαζί μας απευθείας για να πραγματοποιήσετε κράτηση, θα σας αποστείλουμε τη φόρμα κράτησης για να μας παρέχετε τις απαραίτητες πληροφορίες, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στοιχεία πιστωτικής κάρτας (π.χ. είδος κάρτας, αριθμός κάρτας, ημερομηνία λήξης, στοιχεία κατόχου κάρτας).

 

Ηλεκτρονικές κρατήσεις μέσω τρίτων ή/ και ταξιδιωτικοί πράκτορες:
Σε αυτήν την περίπτωση, λαμβάνουμε ένα email που επιβεβαιώνει την κράτησή σας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών όπως το όνομα και το επώνυμό σας, η χώρα, η ημερομηνία άφιξης και η ημερομηνία αναχώρησης, τα στοιχεία πτήσης σε περίπτωση μεταφοράς, τυχόν μέλη (οικογένειας) που θα σας συνοδεύσουν, τυχόν ειδικά αιτήματα ( δηλαδή απαίτηση μεταφοράς, δήλωση ειδικών προτιμήσεων ή/και αλλεργιών που πρέπει να γνωρίζουμε).

 

A.1.1. Σκοποί επεξεργασίας – νομική βάση
Συλλέγουμε τα δεδομένα της κράτησής σας με σκοπό:
• Να επεξεργαστούμε και να συμπληρώσουμε τα στοιχεία της κράτησής σας:
• Να επεξεργαστούμε την πληρωμή των σχετικών υπηρεσιών, τελών και χρεώσεων. Η νομική βάση είναι ότι η επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασής μαζί σας.
• Συλλογή και ανάκτηση χρημάτων που μας οφείλονται. Η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον μας.
• Επεξεργασία των στοιχείων σας σε περίπτωση ανάγκης επίλυσης διαφορών. Η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον μας.
• Να διευκολύνουμε την κράτηση σας και να οργανώσουμε την μεταφορά από/προς το αεροδρόμιο, αν υποβάλετε σχετικό αίτημα. Η νομική βάση είναι ότι η επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασής μαζί σας.

 

Α.2. Καταχώρηση Δεδομένων – Διαδικασία άφιξης
Διαδικασία άφιξης στο Galaxy Hotel:
Κατά την άφιξή σας στο Galaxy Hotel, θα μας παρέχετε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας άφιξης. Πιο συγκεκριμένα, συλλέγουμε τον τίτλο σας, το όνομα και το επώνυμό σας, τη γλώσσα σας, τη διεύθυνσή σας (οδός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα), την εθνικότητα σας, τον αριθμό τηλεφώνου σας, τη διεύθυνση email σας, τα ονόματα των μελών (της οικογένειας) που θα συνοδεύουν εσείς και η ημερομηνία γέννησής τους, η ημερομηνία γέννησής σας, ο αριθμός διαβατηρίου/ταυτότητας, η πινακίδα αυτοκινήτου, τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας, η ημερομηνία άφιξης και η ημερομηνία αναχώρησης καθώς και ο αριθμός δωματίου.

 

Δήλωση αλλεργιών/ ειδικών προτιμήσεων:
Οι αλλεργίες και οι προτιμήσεις σας ενδέχεται να αποτελούν, σε ορισμένες περιπτώσεις, ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Ενδέχεται να συλλέξουμε τέτοια δεδομένα μόνο αν μας τα παρέχετε οικειοθελώς ή εφόσον σας το ζητήσουμε και έχουμε λάβει την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας.

 

Εάν επιθυμείτε να μοιραστείτε μαζί μας δεδομένα όπως οι αλλεργίες σας ή άλλες προτιμήσεις σας, με σκοπό να καταχωρήσουμε τις σχετικές πληροφορίες και να ενημερωθούν τα συναφή τμήματα του ξενοδοχείου κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στις εγκαταστάσεις μας, στην περίπτωση αυτή, θα σας ζητήσουμε να μας παράσχετε τη συγκατάθεσή σας για να αποθηκεύσουμε αυτά τα δεδομένα και να ενημερώσουμε σχετικά τα εστιατόριά μας ή/και τα τμήματα οροφοκομίας για την ασφάλεια και άνεσή σας και την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών. Σε αυτή την περίπτωση, θα συλλέξουμε το ονοματεπώνυμό σας, ημερομηνία γέννησης, ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης και τον αριθμό δωματίου σας, καθώς και όποια αλλεργία ή όποια προτίμησή σας μας δηλώσετε.

 

Πληροφορίες για θέματα υγείας στο πλαίσιο των πρωτοκόλλων Covid-19:
Το Galaxy έχει εκδώσει και εφαρμόζει τα πρωτόκολλα #OnlyatGalaxy για να διασφαλίσει την προστασία της υγείας των επισκεπτών και των εργαζομένων του σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και των υγειονομικών αρχών της ελληνικής κυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό, ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικές με την υγεία, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα Covid-19.

 

A.2.1. Σκοποί επεξεργασίας – νομική βάση
Συλλέγουμε τα δεδομένα που μας παρέχετε κατά την άφιξή σας με σκοπό:
• την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής. Τα δεδομένα ταυτοποίησης είναι απαραίτητα για να συμμορφωθούμε στις νομικές μας υποχρεώσεις.
• Να διευκολύνουμε την διαμονή σας. Η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον μας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μας παρέχετε πληροφορίες για τις αλλεργίες/προτιμήσεις σας, θα προχωρήσουμε στη συναφή επεξεργασία αν έχουμε τη συγκατάθεσή σας.
• Να διευκολύνουμε τις διοικητικές διαδικασίες. Η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον μας.
• Να διευκολύνουμε τη διαδικασία πληρωμής. Οι πληροφορίες πληρωμής είναι απαραίτητες για την έκδοση παραστατικών και τη συμμόρφωση με φορολογικές υποχρεώσεις.
• Να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας για να σας παρέχουμε μια μοναδική εμπειρία διαμονής. Η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον μας.
• Να σας παρέχουμε προσωποποιημένες υπηρεσίες (σχετικά με τις προτιμήσεις σας κ.ο.κ). Η νομική βάση είναι η προηγούμενη συγκατάθεσή σας, εφόσον έχει χορηγηθεί.
• Να προβαίνουμε σε προωθητικές ενέργειες και να επικοινωνούμε μαζί σας, περιλαμβανομένης της ανάλυσης των ταξιδιωτικών σας προτιμήσεων και των προτιμήσεων διαμονής, ώστε να σας παρέχουμε υπηρεσίες αποκλειστικά για εσάς. Η νομική βάση είναι η προηγούμενη συγκατάθεσή σας, εφόσον έχει χορηγηθεί.
• Να σας αποστέλλουμε ειδικές προσφορές για υπηρεσίες και προϊόντα μας, ή ενημερώσεις για προσεχείς εκδηλώσεις ή προσφορές που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Η νομική βάση είναι η προηγούμενη συγκατάθεσή σας, εφόσον έχει χορηγηθεί.
• Η προστασία της υγείας των επισκεπτών μας και των εργαζομένων μας. Η επεξεργασία των πληροφοριών αυτών είναι απαραίτητη για λόγους δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας.

A.3. Room Service
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε αίτημα για «γεύμα στο δωμάτιο», τότε θα συλλέξουμε τα δεδομένα της παραγγελίας σας (περιλαμβανομένων των διατροφικών προτιμήσεων και αλλεργιών, εφόσον αναφερθούν) παράλληλα με το όνομα και τον αριθμό δωματίου σας. Οι πληροφορίες αυτές καταστρέφονται κατά τρόπο ενδεδειγμένο κατά την αναχώρησή σας.

 

A.3.1. Σκοποί επεξεργασίας – νομική βάση
Συλλέγουμε τα δεδομένα που μας παρέχετε κατά τις υπηρεσίες δωματίου με σκοπό:
• Να διευκολύνουμε την διαμονή σας. Η νομική βάση είναι η εκπλήρωση της σύμβασής μας και το έννομο συμφέρον μας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μας παρέχετε πληροφορίες για τις αλλεργίες/προτιμήσεις σας, θα προχωρήσουμε στη συναφή επεξεργασία αν έχουμε τη συγκατάθεσή σας.

Α.4. Δεδομένα κρατήσεων εστιατορίου
Κράτηση από το τηλεφωνικό μας κέντρο:
Σε περίπτωση που κάνετε κράτηση σε εστιατόριο εντός του Galaxy, από το τηλεφωνικό κέντρο κρατήσεων, συλλέγουμε το ονοματεπώνυμό σας, αριθμό δωματίου και όποιο άλλο ειδικό αίτημα μπορεί να μας γνωστοποιήσετε.

 

A.4.1. Σκοποί επεξεργασίας – νομική βάση
Συλλέγουμε τα δεδομένα που μας παρέχετε για κρατήσεις εστιατορίων στο Galaxy με σκοπό:
• Τη διαχείριση των κρατήσεων σας από το τηλεφωνικό κέντρο Η νομική βάση είναι η εκπλήρωση της σύμβασής μας και το έννομο συμφέρον μας.

Α.5. Προσωπικά Δεδομένα όταν επισκέπτεστε τις εγκαταστάσεις πισίνας/ παιδικής χαράς.
Όταν επισκέπτεστε τις εγκαταστάσεις πισίνας / παιδικής χαράς, συλλέγουμε τις προσωπικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την παροχή των υπηρεσιών μας.
• Κατά την εγγραφή σας συλλέγουμε ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), υπογραφή και αριθμό δωματίου.
• Εάν επιθυμείτε να απολαύσετε τις υπηρεσίες πισίνας, τότε θα χρειαστεί να μας παράσχετε όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα δεδομένα και τις απαραίτητες πληροφορίες υγείας, με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου (όπως φαρμακευτικές αγωγές, αλλεργίες, πιθανές εγκυμοσύνες κ.λ.π.), όπως αυτό περιλαμβάνεται στο συμβουλευτικό μας έντυπο.
• Επιπλέον, εάν αγοράζετε προϊόντα από εμάς, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα λιανικής πώλησης.

A.5.1. Σκοποί επεξεργασίας – νομική βάση
Συλλέγουμε δεδομένα που μας παρέχετε όταν επισκέπτεστε τις εγκαταστάσεις πισίνας / παιδικής χαράς με σκοπό:
• την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής. Τα δεδομένα ταυτοποίησης είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του εννόμου συμφέροντός μας για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των επισκεπτών και των εγκαταστάσεών μας.
• Την παροχή των υπηρεσιών μας, με την συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου. Αυτά τα δεδομένα είναι απαραίτητα για την ασφαλή παροχή υπηρεσιών μας, για δική σας προστασία αλλά και του προσωπικού μας. Αυτή η επεξεργασία βασίζεται στην προηγούμενη συγκατάθεσή σας, εφόσον μας την έχετε χορηγήσει.
• Την ολοκλήρωση της τιμολόγησης της συναλλαγής. Η νομική βάση είναι ότι η επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασής μαζί σας.
• Προκειμένου να σας αποστείλουμε ενημερώσεις, ηλεκτρονική αλληλογραφία και νέα σχετικά με τα καινούρια προϊόντα και σχετικές προσφορές. Θα προχωρήσουμε στη σχετική επεξεργασία εφόσον έχουμε λάβει την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.
• Να διαβιβάσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις προϊόντων για τη λήψη επικοινωνίας από αυτές σχετικά με καινούρια προϊόντα και προσφορές. Θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας εφόσον έχουμε λάβει την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.

 

Α.6. Προσωπικά δεδομένα που παρέχετε για τις αθλητικές/παιδικές δραστηριότητες.
Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα ανηλίκων (κάτω των 18 ετών) για την συμμετοχή τους σε διάφορες παιδικές ή αθλητικές δραστηριότητες, όπως αυτές οργανώνονται και λαμβάνουν χώρα στο Galaxy Hotel. Δεν συλλέγουμε τα δεδομένα απευθείας από τους ανήλικους αλλά από τους γονείς τους ή τους νόμιμους κηδεμόνες τους. Στο πλαίσιο των ως άνω δραστηριοτήτων, τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται ενδεικτικά για τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 

Υπηρεσίες Μικρών Επισκεπτών:

Εάν μας παρέχετε τα δεδομένα σας και των παιδιών σας κατά την παροχή των Υπηρεσιών Μικρών Επισκεπτών, θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες μόνο για τους σκοπούς και σύμφωνα με τις νομικές βάσεις που αναλύονται παρακάτω:

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα όπως το ονοματεπώνυμο, το όνομα του γονέα/κηδεμόνα, τον αριθμό δωματίου, την ημερομηνία άφιξης, την ημερομηνία αναχώρησης, την υπογραφή, την ηλικία, για την ολοκλήρωση της κράτησης, για τις υπηρεσίες παιδικής φροντίδας, για την ένταξη του παιδιού στην κατάλληλη ηλικιακή ομάδα, για την χρέωση των υπηρεσιών παιδικής φροντίδας στον λογαριασμό του δωματίου σας, για να έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με τον γονέα/κηδεμόνα εφόσον χρειαστεί, για να παρακολουθούμε την άφιξη και την αναχώρηση του παιδιού σας προς και από τον χώρο της παιδικής φροντίδας ή την καταγραφή της απουσίας του παιδιού σας από δύο διαδοχικές συνεδρίες. Η νομική μας βάση για την επεξεργασία όλων των παραπάνω πληροφοριών είναι η εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ μας, ώστε να απολαμβάνετε τις υπηρεσίες μας καθώς και η συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις, όπως η τιμολόγηση.

 

Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, όπως πληροφορίες για την υγεία, ιδίως όσον αφορά αλλεργίες ή πρόσθετες ανάγκες, εφόσον δηλώνονται για το παιδί, για την υγεία και την ασφάλειά του. Επιπλέον, ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικές με προηγούμενους τραυματισμούς, ασθένειες, αγωγές, ιατρικές θεραπείες, κινητικές δυσκολίες ή δυσκολίες στην εκτέλεση συγκεκριμένων ασκήσεων, καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες, πριν από τη συμμετοχή του παιδιού στο πρόγραμμα. Η νομική μας βάση για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι η προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του γονέα/νόμιμου κηδεμόνα.

 

A.7. Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται μέσω
των Ερωτηματολογίων Επισκεπτών
Οι επισημάνσεις σας είναι σημαντικές για εμάς καθώς μας επιτρέπουν να βελτιώνουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς εσάς. Μπορείτε να υποβάλλετε τις παρατηρήσεις και σχόλιά σας οποιαδήποτε στιγμή, συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο επισκεπτών. Εάν επιθυμείτε να το συμπληρώσετε, η παροχή προσωπικών πληροφοριών (λ.χ. ονοματεπώνυμο, αριθμός δωματίου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση, χώρα, επάγγελμα, στοιχεία άφιξης, διάρκεια παραμονής, ημερομηνία γέννησης) είναι προαιρετική.

 

A.7.1. Σκοποί επεξεργασίας – νομική βάση
Συλλέγουμε τα δεδομένα που μας παρέχετε στα ερωτηματολόγια επισκεπτών με σκοπό:
Να αξιολογούμε την εμπειρία σας, να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας, καθώς και για να επικοινωνούμε μαζί σας ώστε να συζητήσουμε για την εμπειρία της παραμονής σας στις εγκαταστάσεις μας και να αξιολογήσουμε υπηρεσίες που θα σας παρέχουμε στο μέλλον. Η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον μας.

 

A.8. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για λόγους ασφαλείας
Εικόνες/βιντεοσκόπηση
Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε εικόνες και βίντεο μέσω του συστήματος βιντεοεπιτήρησης (κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, εφεξής CCTV), όπου αυτό είναι εγκατεστημένο, για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και με τα πρότυπα που τίθενται από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για την επεξεργασία δεδομένων, ήχου και εικόνας.

 

Αναφορές Ασφαλείας
Το τμήμα ασφαλείας συντάσσει αναφορές ,που περιέχουν προσωπικά δεδομένα, για λόγους ασφάλειας (λ.χ. αναφορές περιστατικών, αναφορές απολεσθέντων αντικειμένων, λίστα χρηματοκιβωτίων κλπ.). Τέτοιου είδους αναφορές μπορεί να περιέχουν προσωπικές πληροφορίες, όπως ονοματεπώνυμο, αριθμό δωματίου και καταγράφονται για λόγους ασφάλειας.

 

Φόρμα δήλωσης ατυχήματος
Σε περίπτωση που ένα ατύχημα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις μας, θα σας ζητηθεί να παράσχετε πληροφορίες όπως το ονοματεπώνυμό σας, την ημερομηνία γέννησης, αριθμό δωματίου, διάρκεια παραμονής, καθώς και συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με το ατύχημα, όπως ο χώρος που συνέβη το περιστατικό, ημερομηνία και ώρα του περιστατικού, φύση του περιστατικού καθώς και σχετικές περαιτέρω πληροφορίες.

 

Α.8.1. Σκοποί επεξεργασίας – νομική βάση
Το τμήμα ασφάλειας συλλέγει δεδομένα με σκοπό:
• Τη λειτουργία συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης CCTV, ώστε να εγγυηθεί την ασφάλεια των εργαζομένων, πελατών, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού. Η νομική μας βάση είναι το έννομο συμφέρον για την προστασία της ασφάλειας των επισκεπτών, των υπαλλήλων και των εγκαταστάσεών μας.
• Τη δημιουργία αναφορών ασφάλειας. Η νομική μας βάση είναι το έννομο συμφέρον για την προστασία της ασφάλειας των επισκεπτών, των υπαλλήλων και των εγκαταστάσεών μας.
• Την εκτίμηση και διερεύνηση ατυχήματος/περιστατικού σύμφωνα με τις σχετικές εσωτερικές διαδικασίες, για τον κατάλληλο χειρισμό όποιων νομικών ζητημάτων προκύψουν στη συνέχεια:
• Διαβίβαση δεδομένων προς την ασφαλιστική μας εταιρεία. Η νομική βάση είναι η προηγούμενη συγκατάθεσή σας, εφόσον έχει χορηγηθεί.
• Διαχείριση περιστατικού. Η νομική μας βάση είναι ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή όταν τα δικαστήρια ενεργούν υπό τη δικαιοδοτική τους ιδιότητα.

A.9. Κατάρτιση Προφίλ
Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας με σκοπό να αξιολογήσουμε ορισμένες προσωπικές σας πτυχές, ως πελάτες μας. Ωστόσο, δεν προβαίνουμε στη λήψη αποφάσεων που σας αφορούν, βασιζόμενοι εξολοκλήρου σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που θα μπορούσε να παράγει νομικές συνέπειες που σας αφορούν ή ομοίως να σας επηρεάζει σημαντικά.
Όταν χρησιμοποιούμε κατάρτιση προφίλ για την παροχή προσωποποιημένων προσφορών και υπηρεσιών (όχι πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων), έχετε πάντα το δικαίωμα να εναντιωθείτε σε μια τέτοια επεξεργασία (περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ) που αφορά στην άμεση εμπορική προώθηση, υποβάλλοντας το αίτημά σας οποιαδήποτε στιγμή στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που διατίθενται παρακάτω (στην ενότητα «Τα δικαιώματά σας»).

 

Α.9.1. Σκοποί επεξεργασίας – νομική βάση
Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό:
• Να αναλύσουμε πτυχές που αφορούν στις προσωπικές ταξιδιωτικές σας προτιμήσεις και ενδιαφέροντα. Η νομική μας βάση είναι το έννομο συμφέρον μας για την παροχή υπηρεσιών υψηλότερης ποιότητας στους επισκέπτες μας.
• Να παρέχουμε προσωποποιημένες υπηρεσίες, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την διαμονή σας μαζί μας. Η νομική μας βάση είναι το έννομο συμφέρον μας για την παροχή υπηρεσιών υψηλότερης ποιότητας στους επισκέπτες μας.
• Να σας παρέχουμε υπηρεσίες άμεσης εμπορικής προώθησης. Θα προχωρήσουμε στη σχετική επεξεργασία εφόσον έχουμε λάβει την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.

 

B. Δεδομένα που συλλέγονται μέσω του ιστότοπού μας
Β.1. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την εγγραφή σας στη λίστα ενημερώσεων (newsletter)
Όταν εγγράφεστε για τη λήψη ενημερωτικού υλικού (newsletter), συλλέγουμε και αποθηκεύουμε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να καταχωρήσετε το ονοματεπώνυμό σας και τη χώρα.

 

B.1.1. Σκοποί επεξεργασίας – νομική βάση
Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που μας παρέχετε όταν εγγράφεστε στη λίστα ενημερώσεων (newsletter) με σκοπό:
• Να επικοινωνούμε μαζί σας και να σας αποστέλλουμε ενημερωτικό υλικό σχετικά με τις υπηρεσίες, τα προϊόντα και τις προσφορές μας. Θα προχωρήσουμε στη σχετική επεξεργασία εφόσον έχουμε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.

 

Β.2. Τεχνολογίες διαδικτύου
Στην ιστοσελίδα του Galaxy, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε cookies, αόρατα pixels και beacons για να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με την περιήγησή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, παρακαλούμε διαβάστε την πολιτική της ιστοσελίδας μας για τα cookies καθώς και την πολιτική cookies της εφαρμογής μας.

 

C. Αιτούντες Εργασία και Εργαζόμενοι
C.1. Αιτούντες Εργασία
Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση για μια θέση εργασίας, θα συλλέξουμε και στη συνέχεια θα επεξεργαστούμε μόνο τις προσωπικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση της καταλληλότητάς σας με τη θέση εργασίας (π.χ. ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, εκπαίδευση, προϋπηρεσία κ.ο.κ). Τα δεδομένα αυτά τα συλλέγουμε από τις αιτήσεις που υποβάλλετε με οποιοδήποτε μέσο (λ.χ.. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικές πλατφόρμες πρόσληψης, ιστοσελίδα της Εταιρείας), καθώς και συνημμένα έγγραφα που προσαρτάτε στην αίτησή σας (π.χ. Βιογραφικό Σημείωμα, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κλπ.). Επιπλέον, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της αίτησής σας, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε περαιτέρω ερωτηματολόγια ή τεστ αξιολόγησης προσωπικότητας τα οποία φανερώνουν πληροφορίες σχετικά με εσάς, με σκοπό την περαιτέρω αξιολόγηση της καταλληλότητάς σας για μια συγκεκριμένη θέση εργασίας, εξασφαλίζοντας ότι έχουμε λάβει πρώτα τη συγκατάθεσή σας. Όταν περιλαμβάνετε στην αίτησή σας, τα στοιχεία επικοινωνίας των προηγούμενων εργοδοτών σας, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί τους, έτσι ώστε να μας παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τη θέση εργασίας σας, τη συνεργασίας σας μαζί τους και την αξιολόγησή τους.

 

C.1.1. Σκοποί επεξεργασίας – νομική βάση
Συλλέγουμε τα δεδομένα σας με σκοπό:
• Να αξιολογήσουμε την αίτησή σας. Η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον μας.
• Να κρατήσουμε το βιογραφικό σας σημείωμα και να αξιολογήσουμε την καταλληλότητά σας για σχετικές θέσεις εργασίας. Η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον μας.
• Να μάθουμε περισσότερα σχετικά με την προσωπικότητά σας. Θα προχωρήσουμε στη σχετική επεξεργασία εφόσον έχουμε λάβει την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.
• Να επικοινωνήσουμε με προηγούμενους εργοδότες, ώστε να μας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη θέση εργασίας σας, τη συνεργασία σας μαζί τους και την αξιολόγησή τους για εσάς. Η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον μας.

 

Γ.2. Εργαζόμενοι
Για τους εργαζόμενους μας, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τις αναγκαίες πληροφορίες για την εκπλήρωση της συμβατικής σχέσης. Ενδεικτικά, τέτοια δεδομένα μπορεί να αποτελούν το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το μητρώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, ο τόπος γέννησης, το φύλο, η υπηκοότητα, η διεύθυνση κατοικίας, η ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ), ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και λοιποί αριθμοί μητρώων ασφαλιστικών ταμείων, βιβλιάριο υγείας, ποινικό μητρώο, άδεια εργασίας, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), βιογραφικό, τίτλοι σπουδών, στοιχεία που αφορούν στην υγεία σας, στην οικογενειακή σας κατάσταση και στοιχεία εξαρτωμένων μελών, στην εκπαίδευση και κατάρτιση σας, στην προϋπηρεσία σας, όπως εκάστοτε αυτά ισχύουν για την ενάσκηση των νομίμων υποχρεώσεων μας. Σας παρέχουμε πάντοτε ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ως παράρτημα στη σύμβασή εργασίας σας, σεβόμενοι την ιδιωτικώτητά σας και τα δικαιώματα σας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 

C.2.1. Σκοποί επεξεργασίας – νομική βάση
Συλλέγουμε τα δεδομένα σας με σκοπό:
• Τη διαχείριση της συμβατικής σχέσης. Η νομική βάση είναι η ανάγκη επεξεργασίας στο πλαίσιο της συμβατικής σχέσης ή κατά το προσυμβατικό στάδιο.
• Την εκπλήρωση των έννομων υποχρεώσεων μας ως εργοδότες. Η νομική βάση είναι η επεξεργασία των δεδομένων σας για τη συμμόρφωση μας με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το νόμο.
• Να χρησιμοποιήσουμε τις φωτογραφίες σας ώστε να τις αναρτήσουμε στην ιστοσελίδα. Θα προχωρήσουμε στη σχετική επεξεργασία εφόσον έχουμε λάβει την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.
• Να τηρήσουμε τις νομικές μας υποχρεώσεις, όπως είναι απαραίτητο για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας.

 

D.1. Προσωπικά Δεδομένα των επιχειρηματικών μας συνεργατών
Αν συνεργάζεστε μαζί μας, ενδέχεται να επεξεργαστούμε μόνο τα απαραίτητα δεδομένα για να εκπληρώσουμε την μεταξύ μας σύμβασή και να εξυπηρετήσουμε την επιχειρηματική μας σχέση. Θα συλλέγουμε μόνο τα δεδομένα της Εταιρείας ή/και τα δεδομένα των προσώπων επικοινωνίας της Εταιρείας που δεν θεωρούνται προσωπικά δεδομένα ή πληροφορίες. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχετε οικειοθελώς για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα εταιρικά νέα μας στο πλαίσιο της συνεργασίας μας. Ωστόσο, μπορείτε πάντα να διαγραφείτε από την εταιρική επικοινωνία ενεργοποιώντας την επιλογή «κατάργηση επικοινωνίας» (unsubscribe) που είναι διαθέσιμη στις αλληλογραφίες μας.

 

D.1.1. Σκοποί επεξεργασίας – νομική βάση
Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που μας παρέχετε ως εταιρικοί συνεργάτες με σκοπό:
• Τη διαχείριση της επιχειρηματικής μας σχέσης. Τα δεδομένα αυτά δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα και σε κάθε περίπτωση, εάν προσωπικά δεδομένα τύχουν επεξεργασίας, η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον μας.
Να ενημερώσουμε εσάς και την εταιρεία σας σχετικά με τα επιχειρηματικά μας νέα στο πλαίσιο της συνεργασία μας. Η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον μας.

 

Ειδικές Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων – Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα
Οι έννοιες «ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων» ή «ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα», αναφέρονται σε προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου, δεδομένων που αφορούν στην υγεία ή δεδομένων που αφορούν στη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό. Ενδέχεται να συλλέξουμε τέτοια δεδομένα μόνο αν μας τα παρέχετε οικειοθελώς ή εφόσον σας το ζητήσουμε και έχουμε λάβει την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας.

 

Δεδομένα Ανηλίκων
Δεν επιθυμούμε τη συλλογή προσωπικών δεδομένων απευθείας από ανηλίκους (κάτω των 18 ετών), αντιθέτως, εάν απαιτείται, επιδιώκουμε να συλλέγουμε τα δεδομένα των ανηλίκων από τους γονείς τους ή τους νόμιμους κηδεμόνες τους και όπου αυτό είναι απαραίτητο να λαμβάνουμε τη σχετική συγκατάθεση. Ωστόσο, καθώς δεν είναι πάντοτε εφικτό να καθορίζουμε την ηλικία των προσώπων που έχουν πρόσβαση και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας, συμβουλεύουμε τους γονείς ή τους νόμιμους κηδεμόνες να επικοινωνούν μαζί μας σε περίπτωση που παρατηρήσουν την μη επιτρεπόμενη παραχώρηση δεδομένων από ανηλίκους, ώστε να μπορούν να ασκήσουν αναλόγως τα δικαιώματά τους όπως η διαγραφή των δεδομένων τους.

 

Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε, τηρούνται και φυλάσσονται με ασφάλεια. Ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με τον όμιλο εταιρειών μας και με δημόσιες υπηρεσίες για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.

 

Επιπλέον, ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) που θα επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες και διατυπώσεις μας (Εκτελούντες την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων). Εγγυόμαστε ότι τα τρίτα αυτά μέρη εφαρμόζουν πάντοτε τα ίδια μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και ενεργούν μόνο σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες μας και με σεβασμό στα προσωπικά σας δεδομένα.
Πιο συγκεκριμένα, για την επίτευξη των σκοπών επεξεργασίας, προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν:
– Τρίτες εταιρείες που μας παρέχουν σχετικές υπηρεσίες (π.χ. υπηρεσίες φιλοξενίας, χρηματοδότηση, νομική ή τεχνική υποστήριξη, μισθοδοσία κ.λπ.). Σε κάθε περίπτωση, όλες αυτές οι εταιρείες αναλαμβάνουν συμβατικές δεσμεύσεις απέναντί μας, ώστε να εγγυώνται την τήρηση της εμπιστευτικότητας, καθώς και την δέσμευση τήρησης της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
– Εταιρείες του Ομίλου μας, στο βαθμό που αυτή η μεταβίβαση είναι απαραίτητη για την επίτευξη των σκοπών μας.
– Δημόσιες αρχές (Αστυνομία, εισαγγελικές αρχές, εφορίες κ.λπ.) στο πλαίσιο της έκδοσης προστίμων ή κατόπιν σχετικού αιτήματος.
Θα συλλέγουμε μόνο τα δεδομένα της Εταιρείας ή/και τα δεδομένα των προσώπων επικοινωνίας της Εταιρείας που δεν θεωρούνται προσωπικά δεδομένα ή πληροφορίες.

 

Όταν οι πληροφορίες διαβιβάζονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, περιορίζουμε το εύρος των πληροφοριών που κοινοποιούνται στο απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού. Επιπλέον, δεδομένου ότι ορισμένες από τις δραστηριότητές μας διεκπεραιώνονται από τρίτα μέρη, προσπαθούμε με συμβατικές εγγυήσεις να εξασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται με τρόπο ασφαλή και απολύτως συμβατό με την παρούσα πολιτική απορρήτου.

 

Όταν η διαβίβαση των δεδομένων αφορά σε τρίτη χώρα, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, ελέγχουμε πάντοτε εάν:
• Η Επιτροπή έχει εκδώσει απόφαση επάρκειας για την τρίτη χώρα στην οποία πραγματοποιείται η διαβίβαση.
• Έχουν θεσπιστεί κατάλληλες εγγυήσεις για τη διαβίβαση αυτών των δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού.

 

Σε κάθε άλλη περίπτωση, η διαβίβαση σε τρίτη χώρα δεν επιτρέπεται και δεν θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας εκτός αν εφαρμόζεται κάποια από τις συγκεκριμένες παρεκκλίσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό (λ.χ. ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, κατόπιν ενημέρωσής του για τους κινδύνους της διαβίβασης, η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης που αιτείται το υποκείμενο, ύπαρξη λόγων δημοσίου συμφέροντος, υποστήριξη νομικών αξιώσεων του υποκειμένου κ.ο.κ.).

 

Δήλωση αποποίησης ευθύνης για ιστοσελίδες τρίτων
Ενδέχεται να παρέχουμε διασύνδεση (υπερσυνδέσμους) σε ιστοσελίδες τρίτων για να διευκολύνουμε τους χρήστες μας. Το Galaxy δεν ελέγχει τις ιστοσελίδες τρίτων και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο ή τους υπερσυνδέσμους καμίας από τις ιστοσελίδες για τις οποίες παρέχει διασύνδεση. Δεν ευθυνόμαστε για τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζουν, ούτε για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τρίτων.

 

Τα δικαιώματά σας
Προστατεύουμε και σεβόμαστε τα δικαιώματά σας, όπως αυτά ορίζονται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, περιλαμβανομένων ειδικότερα:
(i) το δικαίωμά σας να ενημερώνεστε για την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών (δηλαδή δικαίωμα πρόσβασης) και να ζητάτε και να λαμβάνετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία που εφαρμόζεται.
(2) Το δικαίωμα σας να ζητάτε διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων.
(3) Το δικαίωμα να ζητάτε διαγραφή των προσωπικών πληροφοριών που έχετε παράσχει, εκτός αν αυτό δεν επιτρέπεται για νόμιμους λόγους.
(4) Το δικαίωμα σας να ζητάτε περιορισμό της επεξεργασίας.
(5) Το δικαίωμα σας να ζητάτε φορητότητα των προσωπικών σας πληροφοριών και
(6) Το δικαίωμά σας να εναντιώνεστε σε περαιτέρω επεξεργασία.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, το Galaxy Hotel θα σας απαντήσει εγγράφως εντός 30 ημερών από την παραλαβή του αιτήματος και την ταυτοποίηση του αιτούντος.
Επιπλέον, σε περίπτωση που η ενάσκηση ενός ή περισσότερων από τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιώματα για διόρθωση, διαγραφή και περιορισμό των δεδομένων σας, τα αιτήματα αυτά θα προωθηθούν και σε οποιοδήποτε τρίτο στον οποίον μπορεί να έχουν διαβιβαστεί τα δεδομένα σας, στο πλαίσιο επιδίωξης των προαναφερόμενων σκοπών επεξεργασίας.

 

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα προσωπικά σας στοιχεία προστατεύονται αποτελεσματικά, το Galaxy Hotel έχει ορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στον οποίο τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να απευθύνουν τα αιτήματα και τις ερωτήσεις τους σε σχέση με αυτήν την πολιτική απορρήτου, ως εξής:
Galaxy Hotel,
Πόρτο Χέλι, Ελλάδα, 21300 Κρανίδι,
Τηλ: +30 2754 051271,
Ηλεκτρονική διεύθυνση info@galaxyportoheli.gr
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν έχουμε ανταποκριθεί σωστά στο αίτημά σας, μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε με την αρμόδια Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (www.dpa.gr).

 

Ασφάλεια των Πληροφοριών
Παρόλο που καμία διαδικτυακή μέθοδος μετάδοσης ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι εκατό τοις εκατό ασφαλής, στο Galaxy έχουμε λάβει όλα τα εύλογα εμπορικά μέσα ώστε να τηρείται η ακρίβεια των δεδομένων σας και να διασφαλίζεται η κατάλληλη χρήση των πληροφοριών που συλλέγουμε για εσάς. Επίσης, διαφυλάττουμε και να προστατεύουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες από ανεπίτρεπτη πρόσβαση, ενόσω εσείς απολαμβάνετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχουμε κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στις εγκαταστάσεις μας ή την περιήγησή σας στις διαδικτυακές υπηρεσίες μας.

 

Περίοδος Τήρησης των Προσωπικών Δεδομένων
Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται για μια προκαθορισμένη και περιορισμένη χρονική περίοδο ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας. Μετά το πέρας αυτής της περιόδου, αυτά τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται από τα αρχεία μας εκτός άλλος χρόνος τήρησης απαιτείται ή προβλέπεται βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας.

 

Επικαιροποίηση της Πολιτικής Απορρήτου
Το Galaxy ενδέχεται να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Απορρήτου κατά καιρούς ώστε να ανταποκρίνεται στις τροποποιήσεις του κανονιστικού πλαισίου, των επιχειρηματικών αναγκών ή για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των πελατών μας, της ιδιοκτησίας μας, των εμπορικών συνεργατών μας και των παρόχων υπηρεσιών. Οι επικαιροποιημένες εκδόσεις θα αναρτώνται στον ιστότοπό μας με ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης, ώστε να είσαστε πάντοτε ενήμεροι για την πιο επικαιροποιημένη Πολιτική Απορρήτου μας.

 

Αναθεώρηση: Σεπτέμβριος 2021