Όροι και Προϋποθέσεις - Galaxyportoheli

Όροι και Προϋποθέσεις

ΓΕΝΙΚΑ

Η χρήση της ιστοσελίδας www.galaxyportoheli.com από τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης,
που ισχύουν για όλο το περιεχόμενο που περιέχεται στον ιστότοπό του.

 

Ως εκ τούτου, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου και, εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και το περιεχόμενό τους. Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται να ελέγξει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για πιθανές αλλαγές.

 

Η εξακολούθηση της χρήσης του www.galaxyportoheli.com, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα www.galaxyportoheli.com χωρίς να δώσει καμία προσωπική πληροφορία.

 

Οι περιπτώσεις που θα χρειαστούμε κάποια από τα προσωπικά σας δεδομένα (όνομα, διεύθυνση email, διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο κ.λπ.) είναι συνήθως για την επεξεργασία της όποιας παραγγελίας σας. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στην ηλεκτρονική σελίδα www.galaxyportoheli.com διατηρούνται αποκλειστικά για λόγους που σχετίζονται με συναλλαγές μαζί σας, επικοινωνία, βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και η χρήση τους είναι μόνο για τη διαδικασία αποστολής. (εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπεται από το νόμο μόνο στις αρμόδιες αρχές).

 

Μπορείτε επίσης ανά πάσα στιγμή, εάν υπάρχει λόγος, αλλάξτε τα προσωπικά στοιχεία που μας έχετε δώσει ή περιορίστε ή ακυρώστε τη χρήση ορισμένων από αυτές τις πληροφορίες συμπληρώνοντας σχετική ηλεκτρονική φόρμα.

 

Σε κάθε περίπτωση σας ενημερώνουμε για την ύπαρξη δικαιωμάτων πρόσβασης και αντιρρήσεων που έχετε σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/1997.